Olav Bach

Mærkesager.

Jeg synes, at politikerne og forvaltningerne løser opgaverne i kommunen ganske godt ud fra de nuværende vilkår, de har. Derfor er mine mærkesager IKKE hvordan jeg kan sikre bedre ældrepleje, bedre skoler eller at skaffe flere penge til idræt og kultur.

Jeg vil arbejde for at gøre det politiske arbejde udviklende og kvalificeret.

Kommunen skal prioritere kvalitet over økonomi i deres indkøb og udbud i det hele taget.

Borgerne skal tages med på råd tidligere i alle forløb, som påvirker dem.

Borgernes adgang til at komme med forslag skal styrkes gennem synliggørelse og facilitering af mulighederne - både den personlige og virtuelle tilgang.