Referater

Referat
Bestyrelsesmøde mandag den 8. januar 2018 kl 18.40

Til stede.: Line, Rune, Inger, Lars

 
1/ Kort info.
    Yvonne, Marianne og Lars arbejder på at få hjemmesiden vejle.alternativet.dk
    op at køre som basis for en struktureret kommunikations politik.

2/ Planlægning af GF.
    Fredag  den 23. el lørdag den 24. marts bliver datoen.
    Nærmere om sted og plan næstekommende mandagsmøde 5. februar
3/ Grundlovsdag
    Det blev besluttet at holde Grundlovsdag med SF & Ø
    Ideen er at holde Grundlovsdag med forskellige partier over årene for at
    vise evne og vilje til tværpolitisk samarbejde.
4/ Fuldmagter
    Line og Lars underskrev de sidste papirer til banken.
    Vi afventer nu de officielle bankpapirer.

Mødet afsluttet 19.00